Turisme

Vestfoldavisene og j?dene 1918 – 1942

Vestfoldavisene og j?dene 1918 – 1942
30-01-2014 12:09 CET Vestfoldmuseene Foredrag torsdag 30. januar kl. 19.00-20-00 Sted: Verksg?rden, Larvik Museum Foredrag: "Vestfoldavisene og j?dene 1918 - 1942" ved Thomas Nilsen

Foredrag torsdag 30. januar kl. 19.00-20-00
Sted: Verksg?rden, Larvik Museum “Vestfoldavisene og j?dene 1918 – 1942” ved Thomas Nilsen.
Thomas Nilsen tok sin masteroppgave p? temaet ?Antisemittisme og antijudaisme i Vestfold 1918-1942?. I foredraget tar han for seg hvordan j?dene ble omtalt i avisene i mellomkrigstiden og frem til deportasjonen i 1942. Han vil se p? fellestrekk i m?ten avisene skrev om j?dene f?r og under den tyske okkupasjonen, og eventuelle forskjeller.
F?r andre verdenskrig bodde mange j?diske familier i Vestfold,blant annet familien Sachnowitz fra Larvik. Foredragsholder kommer ogs? inn p? noen av disse. Han vil fors?ke ? g? gjennom familienes liv, i tekst og med bilder, parallelt med hvordan j?dene ble omtalt i avisene i Vestfold. Avisenes omtale er det sentrale i foredraget da dette kan forklare noe i forhold til det som skjedde i 1942.
Gratis inngang. Velkommen
Bildetekst: Avisartikkel T?nsberg Blad

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

A to już wiesz?  Nordic Choice Hotels k?ret til Norges beste hotellkjede

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy