Reiser

Veidekke vokser stort i Nord-Norge

03-06-2013 15:29 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har de siste ?rene hatt en formidabel vekst i Nord-Norge. P? fire ?r har omsetningen ?kt fra rundt 200 til 700 millioner kroner. - N? skal vi bygge nytt kontor og samle administrasjonen v?r her i Bod?, og samtidig skal vi ansette flere nye medarbeidere, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke.

Veidekke Entrepren?r AS, Distrikt Nord, har sitt geografiske virkeomr?de i Nordland, Troms og Finmark, samt p? Svalbard. Virksomheten omfatter alt fra bygging av offentlige og private n?ringsbygg til store anleggs­prosjekter. Noe av veksten i Nord kommer av at Veidekke i september 2012 kj?pte 80 % av aksjene Hammerfest Entrepren?r med 28 ansatte og ca 80 millioner kroner i ?rlig omsetning.
Satser lokalt og regionalt
– Vi ?nsker ? v?re b?de en lokal og regional entrepren?r med bred kompetanse og kunnskap om Nord-Norge. S? har vi det store Veidekkekonsernet i ryggen n?r vi skal l?se komplekse utfordringer eller om vi tar p? oss oppgaver som krever st?rre ressurser enn de vi r?r over. Slik som i det store anleggsprosjektet v?rt p? Svalbard og rassikringen i Lofoten, forteller Robertsen.
?nsker flere kolleger
– Vi trenger n? flere ansatte p? mange omr?der. Vi annonserer i disse dager etter erfarne ingeni?rer, alt fra drifts- og anleggsledere til prosjektledere og prosjektutviklere. Spesielt ?nsker vi ? styrke oss innen bygg og prosjektutvikling som er et satsingsomr?de for oss.
Fagarbeidere rekrutterer vi l?pende gjennom v?re prosjekter, i tillegg satser vi p? ? knytte til oss 5-6 l?rlinger i ?ret. Og h?per jo selvsagt p? mange gode s?kere fra v?r langstrakte landsdel, avslutter Robertsen.
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ronny Robertsen, tlf 97 98 30 84, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy