Reiser

Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

30-05-2013 13:53 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Agder Energi Vannkraft AS om ? bygge det nye kraftverket Iveland II i Otravassdraget nord for Kristiansand. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontrakten er verdt 292 MNOK ekskl. mva.

Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Agder Energi Vannkraft AS om ? bygge det nye kraftverket Iveland II i Otravassdraget nord for Kristiansand. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontrakten er verdt 292 MNOK ekskl. mva.
Arbeidene Veidekke skal utf?re omfatter bygging av ny kraftstasjon i fjell, driving av 2,3 kilometer nye tunneler, opprusting av uteomr?der og en fylkesvei samt bygging av 2,5 kilometer ny gang- og sykkelvei.

Det nye kraftverket bygges i fjell i tilknytning til det eksisterende kraftverket fra 1955. Installert effekt blir 45 MW og utvidelsen ?ker kraftproduksjonen ved Iveland med 150 GWh til totalt 500 GWh. Dette tilsvarer str?mforbruket til 25.000 eneboliger.

Anleggsarbeidene starter opp i begynnelsen av juni, og det nye kraftverket skal v?re ferdig og settes i drift sommeren 2016.

Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Tor Harald Haugen i Veidekke, tlf 95 21 82 33, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

A to już wiesz?  Ford B-MAX er mest solgt i sin klasse i Europa og i Norge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy