Turisme

Snart 50 millioner passasjerer

Snart 50 millioner passasjerer
10-01-2014 12:42 CET Avinor I 2013 reiste 48 329 918 passasjerer til og fra Avinors lufthavner. Det er over dobbelt s? mange som i 1993.

-Trafikkveksten illustrerer hvor viktig luftfart er for Norge. Tallene forteller om b?de velstandsutvikling, et internasjonalt orientert n?ringsliv, befolkningsvekst og hva konkurransen i luften har gjort med billettprisene. For Avinor blir utfordringen ? m?te kapasitetsbehovene i ?rene som kommer. Den p?g?ende byggingen av nye terminaler ved Oslo og Bergen lufthavn er de viktigste tiltakene p? kort sikt, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
Men han understreker samtidig at det det skal investeres i kapasitet og ny infrastruktur over hele landet framover.
-Vi ser frem til ? utvikle luftfarts-Norge og ivareta v?rt samfunnsoppdrag i ?rene som kommer, sier Falk-Petersen.
Totalt ?kte flytrafikken til og fra Avinors lufthavner med 4,3 prosent sammenlignet med 2012. Utland ?kte med 9,2 prosent og innland med 1,3 prosent.
Oslo Lufthavn hadde en trafikkvekst p? 4 prosent og endte p? nesten 23 millioner passasjerer. Bergen lufthavn hadde en vekst p? 6,9 prosent ? og passerte for f?rste gang 6 millioner passasjerer. Stavanger lufthavn hadde en vekst p? 5,8 prosent og Trondheim lufthavn 3,6 prosent.
Ogs? flere andre lufthavner hadde solid trafikkvekst ? blant annet ?lesund og Harstad/Narvik. Passasjerveksten skyldes i all hovedsak flere nye utlandsruter.
-Harstad/Narvik lufthavn Evenes ?kte trafikken p? utland 29 prosent, og i ?lesund var det en eventyrlige vekst i utlandstrafikken p? 67,4 prosent i 2013. I ?lesund ble det etablert nye ruter til Amsterdam og Gdansk samt nytt chartertilbud til Tenerife. Dette viser at nye tilbud ogs? skaper ny trafikk, sier divisjonsdirekt?r i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.
Antall flybevegelser gikk opp med 1,8 prosent sammenlignet med 2012.
Kontaktperson:
Pressesjef Sindre ?nonsen, tel. 916 75 707

A to już wiesz?  Slik blir chartersommeren

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy