Flytrafikk

Rekordtilskudd til Oslo Lufthavn

26-04-2013 19:38 Oslo Lufthavn AS Enova har tildelt Oslo Lufthavn AS to ulike tilskudd p? til sammen om lag 35 millioner kroner. Dette er en rekordtildeling fra Enova. Statssekret?r Ane Hansdatter Kismul overvar i dag Enovas tildeling. M?let er ? spare om lag 9 GWh, noe som tilsvarer ?rsforbruket av str?m til 450 husstander.

Bildetekst: Adm Dir ved OSL, Nic Nilsen, Statssekret?r Ane Hansdatter Kismul og Adm Dir ved Enova, Nils Kristian Nakstad er sv?rt forn?yd med satsingen p? energieffektivisering ved OSL.
Enova har tildelt Oslo Lufthavn AS to ulike tilskudd p? til sammen om lag 35 millioner kroner. Dette er en rekordtildeling fra Enova. Tilskuddet p? 30.600.000 gis for satsingen p? passivhus og lavenergibygg i utbyggingen av OSL. Tilskuddet p? 4.200.000 gis for satsingen p? Sn?kj?ling og innf?ringen av denne nyutviklede energiteknologien.
Statssekret?r Ane Hansdatter Kismul overvar i dag Enovas tildeling. M?let er ? spare om lag 9 GWh, noe som tilsvarer ?rsforbruket av str?m til 450 husstander.
Ny terminal p? Gardermoen blir p? totalt 265 000 kvadratmeter, og alle nybygg skal bygges slik at det m?ter s?kalt passivniv?, med lavt energiforbruk. Oslo Lufthavn pr?ver ? v?re en foregangsbedrift p? energil?sninger, og lufthavnen er kjent for ? ha h?ye milj?ambisjoner. Et m?l er blant annet ? redusere bruken av fossile brensler med 75% innen 2016.
– Oslo Lufthavn er et forbilde n?r det gjelder ? tenke energi?konomisering, og det har v?rt veldig spennende ? f? v?re med ? stimulere til gjennomf?ring av disse prosjektene, sier Adm Direkt?r i Enova, Nils Kristian Nakstad.
Ett av de mest spennende prosjektene for ? n? m?let om reduksjon i bruk av fossile brensler er ? teste ut ny banebrytende teknologi for ? hente ut dyp geotermisk energi. Dette er et helt nytt prosjekt som n? ligger til behandling hos Enova. Prosjektet skal gj?res sammen med firmaet Rock Energy, og g?r ut p? ? hente jordvarme s? dypt som 5500 meter under jordskorpa.
– Dette nye terminalbygget er et eksempel p? hvor stort potensialet er n?r nye n?ringsbygg bygges energieffektivt fra grunnen av. Da f?r vi energiresultater som monner. Og for hvert nytt energieffektivt bygg som kommer, h?ster nye byggeiere og entrepren?rer verdifull erfaring om oppf?ring av slike bygg, slik at vi kan bygge flere og bedre lavenergibygg fremover, sier statssekret?r Ane Hansdatter Kismul.
– Vi er stolt og glad for at Enova st?tter oss slik de gj?r. Oslo Lufthavn har h?ye milj?ambisjoner, og jeg tolker dette tilskuddet som at vi er p? rett vei, sier Adm Dir Nic. Nilsen.

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy