Turisme

Norwegian har f?tt driftstillatelse og lisens i EU

12-02-2014 17:10 CET Norwegian Irske myndigheter har i dag utstedt driftstillatelse (AOC) og lisens til Norwegians heleide datterselskap Norwegian Air International Limited, som har sin administrasjon i Dublin.

Irske myndigheter har i dag utstedt driftstillatelse (AOC) og lisens til Norwegians heleide datterselskap Norwegian Air International Limited, som har sin administrasjon i Dublin.
Driften av Norwegians langdistanseoperasjon vil med denne tillatelsen bli overf?rt til Norwegian Air International Limited (NAI). Selskapet har bygd opp sin administrasjon og alle n?dvendige, myndighetsp?lagte funksjoner i Dublin og er klar for ? drive flyoperasjonen underlagt irske tilsynsmyndigheter. De irske tilsynsmyndighetene er regnet for ? v?re blant de beste i verden.
Hvorfor Irland?
Det er flere grunner til at Norwegian har etablert sitt langdistanseselskap i Dublin. Hovedbegrunnelsen er tilgangen til fremtidige trafikkrettigheter til og fra EU. Norwegian har mer enn 260 nye fly i bestilling og har planer om ? lansere en rekke nye ruter inn og ut av Europa. En annen viktig ?rsak til at valget falt p? Irland, og ikke andre EU-land som ble inng?ende vurdert, er at Irland er tilknyttet Cape Town-konvensjonen som gir bedre finansieringsbetingelser. Videre vil ikke etablering i Irland p?virke eksportgarantier i tilknytning til v?r finansiering. I tillegg til ? ha et velrenommert luftfartstilsyn er Irland en klynge for flyindustrien – blant annet har flere av de store leasingselskapene som Norwegian samarbeider med kontorer i Dublin.
Valget av Irland skyldes ikke at landet har spesielle regler som tillater amerikanske eller asiatiske besetningsmedlemmer, slik b?de politikere og fagforeninger har hevdet. Faktum er at Norwegian kunne basert langdistanseoperasjonen i et hvilket som helst europeisk land og hatt amerikanske og asiatiske besetningsmedlemmer, slik flere andre europeiske flyselskaper har hatt i en ?rrekke. Det eneste unntaket er Norge og delvis Danmark, som frem til n? har valgt ? beholde utdaterte s?rregler p? dette omr?det.
Overf?ring av fly til ny driftstillatelse
Overf?ring av det f?rste Dreamliner-flyet til den nye EU-AOC-en ble gjennomf?rt i dag i forbindelse med at flyet er inne til planlagt vedlikehold. De ?vrige flyene overf?res etter hvert. Med hensyn til Norwegians langdistanseruter til og fra USA, vil amerikanske transportmyndigheter n? behandle selskapets s?knad om trafikkrettigheter. Dette er regulert av Open Skies-avtalen mellom USA og EU som inneb?rer at en operat?r fra hver av partene, som fyller vilk?rene, skal gis rett til ? operere under denne avtalen. Gjennom dagens utstedelse av driftstillatelse og lisens i Irland, tilfredsstiller Norwegian alle kravene i avtalen.
Konkurrenter og fagforeninger har rettet en rekke usanne beskyldninger b?de mot Norwegian og mot Irland. B?de EUs transportmyndigheter, irske tilsynsmyndigheter og Norwegian selv har gjentatte ganger tilbakevist dette. Norwegian legger til grunn at s?knadsbehandlingen i USA vil v?re i overensstemmelse med prinsippene i Open Skies-avtalen og at Norwegian vil f? de samme rettigheter som tidligere n?r AOC-en flyttes fra Norge til EU.
Kontakt for pressen:
Norwegians pressetelefon: 815 11 816

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 413 ruter til 128 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 89 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy