Ferie

Norge popul?rt blant svensker

a8

Ferske tall viser at Norge ikke bare er et ettertraktet land ? jobbe i for unge svensker, men at det stadig ogs? blir mer popul?rt ? feriere her til lands.
Tall for f?rste halv?r viser at syv prosent flere svenske gjested?gn sammenlignet med i fjor. Hele 14 prosent av alle kommersielle gjested?gn fra utlandet kommer n? fra Sverige, noe som gj?r Sverige til v?rt nest st?rste utenlandsmarked, rett etter Tyskland.
Det er spesielt Nord- Norge (+26 %) og Fjord Norge (+12 %) som har hatt st?rst ?kning i svenske gjested?gn hittil i ?r.
Norge stadig mer popul?rt blant unge eventyrlystne svensker
The Travel Trend Report 2014 viser at Norge stadig blir et mer popul?rt feriem?l blant svenskene. P? sp?rsm?l om hvor de planlegger ? reise p? ferie de neste tre ?rene, svarer 14 prosent at de ?nsker
? reise til Norge. Dette er en ?kning p? 40 prosent siden unders?kelsen ble gjennomf?rt i 2007.
?kningen skyldes i stor grad flere unge eventyrlystne svensker, som s?ker aktive ferier i Norge, viser
unders?kelsen. For dem er det status ? tilbringe ferien ute i naturen. S?rlig er det ? bo p? en hytte ettertraktet. Den tradisjonelle vinterferien har alltid v?rt popul?rt blant svensker, men det er ogs? stadig flere som kommer hit for ? g? i fjellet. Den samme utviklingen ser vi ogs? i Innovasjon Norges egen Turistunders?kelse som viser at svenskene som kommer til Norge sommerstid, ?nsker aktive
opplevelser i naturen.
– Det er gledelig at svenske gjested?gn fortsetter ? vokse. Det svenske markedet er et av de f? som
har holdt seg stabilt voksende de siste ?rene. Det at vi n? klarer ? ta en klar posisjon som et land for aktive opplevelser blant unge svensker, er ogs? sv?rt positivt og skyldes i stor grad en m?lrettet og langsiktig markedsf?ring i Sverige, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirekt?r i Innovasjon Norge.
Om unders?kelsene
Travel Trend Report 2014 er gjennomf?rt av Kairos Future og er en kvantitativ web-unders?kelse gjennomf?rt i Norge, Sverige, Danmark og Finland for ? avdekke skandinaviske ferievaner. I Turistunders?kelsenintervjues norske og utenlandske turister ved kommersielle overnattingssteder i Norge. Statistisk Sentralbyr? st?r for utvalget av overnattingsbedrifter, intervjuing og vekting av data, mens analysene og rapporteringen er gjort av Epinion AS.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy