Reiser

Nokian Tyres plc 1. halv?r 2013: ?kt salg og bedre driftsresultat i 2. kvartal – styrket posisjon p? kjernemarkeder

09-08-2013 09:22 Nokian Tyres Nokian Tyres gruppens omsetning ?kte i 2. kvartal i ?r med 1,3 prosent til 419,1 millioner euro (2. kvartal 2012: 413,8 millioner euro). Driftsresultatet for perioden ?kte med 6,7 prosent til 120,2 millioner euro (112,7 i 2012). Fortjeneste for perioden ble 85,6 millioner euro (95,4), mens fortjeneste pr aksje ble 0,65 euro (0,73 euro).

Nokian Tyres gruppens omsetning ?kte i 2. kvartal i ?r med 1,3 prosent til 419,1 millioner euro (2. kvartal 2012: 413,8 millioner euro). Driftsresultatet for perioden ?kte med 6,7 prosent til 120,2 millioner euro (112,7 i 2012). Fortjeneste for perioden ble 85,6 millioner euro (95,4), mens fortjeneste pr aksje ble 0,65 euro (0,73 euro).
I 1. halv?r 2013 gikk omsetningen ned med 5,7 prosent til 752,2 millioner euro (798 mill. euro i 1. halv?r 2012). Driftsresultatet ble 196,6 millioner euro (217,7), og resultat f?r skatt for perioden ble 149,2 millioner euro (182,9). Fortjeneste pr aksje: 1,13 euro (1,40).
Det er ventet at ettersp?rselen etter sommerdekk p? ettermarkedet i de nordiske land i 2013 vil forbli p? samme niv? som forrige ?r, mens ettersp?rselen etter vinterdekk viser vekst.
I Russland ventes salget av vinterdekk ? ?ke, mens sommerdekksalget trolig vil g? noe ned. I Sentral-Europa ventes den totale ettersp?rselen etter dekk ? synke noe sammenlignet med 2012, mens vinterdekkettersp?rselen ventes ? vokse i 2. halv?r 2013.
Prissituasjonen er utfordrende for alle kategorier dekk, men marginene vil f? hjelp av reduserte r?varepriser (-9,5 prosent), noe som vil representere en ?medvind? p? rundt 45 millioner euro for hele ?ret 2013.
Totalt for 2013 er det ventet at Nokian Tyres omsetning vil bli p? samme niv? som i 2012, eller noe h?yere. Det er ventet at salget vil ?ke noe b?de i Russland, de nordiske land og Nord-Amerika i 2013, og at ettersp?rselen vil ta seg noe opp igjen i Sentral-Europa i 2. halv?r 2013.
Fortsatt fremgang
– Vi har beholdt v?r lederposisjon p? kjernemarkedene i Russland og de nordiske land, og vi klarte igjen ? ?ke markedsandelene p? alle v?re markeder. Innsalget av v?rt nye Nokian Hakkapeliitta vinterdekk-sortiment var godt, og hjalp oss til b?de salgs- og resultat?kning i 2. kvartal.
Motvinden i europeisk ?konomi har fortsatt v?rt sterk, med klart redusert salg av b?de biler og dekk. Vi forventer ikke noen vesentlig forbedring i markedet i 2013, men har som m?l ? vokse og styrke oss videre med v?re nye vinterdekk som fundament ved hjelp av utvidet distribusjon og v?r sterke industrielle struktur.
I 2. kvartal var Russland og de nordiske land v?re sterkeste kort. Salget i Russland ? v?rt st?rste marked ? fortsetter ? overg? forrige ?rs tall, og vi klarte igjen ? vokse mer enn markedet p? vinterdekk. St?rst var imidlertid veksten med v?re vinterdekk i 2. kvartal i de nordiske land, takket v?re nye produkter og utvidet distribusjon.
V?r l?nnsomhet er fortsatt god.
Vi venter at den gode utviklingen skal fortsette med v?rt nye utvalg av vinterdekk, f?rst og fremst takket v?re Hakkapeliitta 8 som lanseres p? markedet i andre halv?r.
Det russiske dekkmarkedet vil vokse moderat i 2. halv?r, men salg av b?de biler og dekk er ventet ? ta seg opp i 2. halv?r takket v?re statlige finansielle incentiver som nylig ble offentliggjort.
Vinterdekkmarkedet i Sentral-Europa har v?rt svakt og konkurransepresset, men vi venter noe oppgang i 2. halv?r 2013, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc.
– Vi fortsetter ? videreutvikle og forbedre v?r produktivitet og industrielle struktur. I l?pet av f?rste halv?r er produksjonslinje nr. 12 og nr. 13 ?pnet i v?r fabrikk i Russland, noe som ?ker den totale kapasiteten her til mer enn 15 millioner dekk ?rlig innen utgangen av 2013.
Vi fortsetter ogs? ? utvide v?rt distribusjonsnett, med Vianor i spissen. Vi ?pnet i f?rste halv?r i ?r 84 nye Vianor-avdelinger, slik at dekk-kjeden n? har i alt 1.121 avdelinger i 26 land. I Russland og de tidligere Sovjet-republikkene er n? Hakka-garanti programmet p? plass hos 2.700 dekk- og bilforhandlere.
En ny og enklere franchise-modell ? Nokian Authorized Dealer (NAD) er i f?rste halv?r rullet ut hos 217 dekkforhandlere i Italia, Tyskland og Kina.
Vi ser med optimisme og usvekket Hakkapeliitta-?nd p? resten av 2013, og venter b?de ?kt salg og forbedret resultat gjennom 2. halv?r. Med den nylig lanserte nye generasjonen Hakkapeliitta vinterdekk, og med testvinnere b?de blant vinter- og sommerdekk, har vi n? v?rt sterkeste produktutvalg noen sinne. V?re dekk-kjeder Vianor og NAD vil vokse videre, og v?r markedsgeografi i Russland og Nord-Europa er godt rustet for fortsatt l?nnsom drift, sier Kim Gran.
Den globale ?konomien preges fortsatt av usikkerhet og svak vekst. Veksten i USA er antatt ? bli noe over 1 prosent i 2013, mens svakere vekst i Kina og fortsatt problemer i Europa hemmer tillit og ?konomisk aktivitet. Det ventes imidlertid n? at den globale ?konomien vil f? en bedring mot slutten av 2013, med ytterligere forbedring i 2014 og 2015. Unntaket er Europa, som fortsatt vil ha en svak situasjon.
Personbildekk
Salget av personbildekk ?kte svakt i 2. kvartal, f?rst og fremst takket v?re god ettersp?rsel etter vinterdekk p? Nokian Tyres kjernemarkeder. Markedsandelene fortsetter ? ?ke b?de i Russland og de nordiske land. Nokian er en klar markedsleder b?de p? premium og mellomklasse produkter av vinterdekk.
For f?rste halv?r som helhet gikk salget av personbildekk noe ned, f?rst og fremst p? grunn av svekket ettersp?rsel i Sentral-Europa og avsluttet produksjon av dekk for Bridgestone etter 2012.
De nye sommerdekkmodellene Nokian Hakka Blue, Hakka Green og Nokian Line vant flere tester i bilmagasiner p? kjernemarkedene og i Sentral-Europa i 2012 og v?ren 2013. I oktober 2012 dominerte Nokian Tyres vinterdekktestene med en rekke testseire i b?de nordiske og russiske bilmagasiner. Ogs? i Sentral-Europa hadde Nokian Tyres suksess i vinterdekktester.
Den st?rste lanseringen av nye produkter noen sinne omfattet hele fem nyheter: Piggdekket Hakkapeliitta 8, piggfrie Hakkapeliitta R2 og Nokian Hakkapeliitta R2 SUV for kjernemarkedene, foruten Nokian WR G3 og Nokian WR SUV 3 for Sentral-Europa og Nord-Amerika.
M?let for 2013 er ? ?ke salget, vinne enda h?yere markedsandeler p? kjernemarkedene med nye produkter, forbedre produktiviteten og ?ke kapasitetsutnyttelsen.
?vrige produkter
Salget av tunge dekk fra Nokian Heavy Tyres gikk noe ned i 1. halv?r i ?r sammenlignet med samme periode i fjor p? grunn av svekket ettersp?rsel etter slike dekk.
N? forberedes det investeringer for modernisering av fabrikken, eliminering av flaskehalser i produksjonen og ?kt produksjon av radialdekk. Oppgraderingen av fabrikken skal v?re klar tidlig i 2014.
Salget av Nokian Truck Tyres sank med 11,5 prosent i 1. halv?r i ?r sammenlignet med samme periode i fjor, men l?nnsomheten ble forbedret.
Vianor
Ved utgangen av perioden hadde Vianor 183 egeneide avdelinger i Finland, Sverige, Norge, USA, Sveits og Russland. Omsetningen ?kte med 0,5 prosent fra 1. halv?r 2012 til 130 millioner euro. Driftsresultatet endte p? -9,9 millioner euro. Dette er normalt i forhold til sesongsvingninger, og resultatet forventes ? bli positivt for ?ret som helhet.
Bildetekster:
CEO og president i Nokian Tyrs plc, Kim Gran.
For mer detaljert rapport p? engelsk:
Kontakt Frank Williksen ? [email protected] – mobiltlf. 9226 1064
www.nokiantyres.com

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy