Flytrafikk

Nasjonal krise?velse p? Oslo Lufthavn ? trafikken g?r som normalt

26-10-2012 09:15 Oslo Lufthavn AS ?velse Tyr er politiets nasjonale kriseh?ndterings?velse, som i ?r vil foreg? p? Romerike og i Oslo i dagene 30. oktober til 1. november. Fokuset vil v?re bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror.

?velse Tyr er politiets nasjonale kriseh?ndterings?velse, som i ?r vil foreg? p? Romerike og i Oslo i dagene 30. oktober til 1. november. Fokuset vil v?re bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror.
Store deler av ?velsen vil bli gjennomf?rt p? Oslo Lufthavn, men flyplassledelsen har satt seg som m?l at trafikken skal avvikles som normalt.
?velse Tyr er en stor nasjonal beredskaps- og krise?velse. Politiet skal ?ve p? samhandling med Forsvaret og andre beredskapsakt?rer. ?velse Tyr vil medf?re til dels stor aktivitet fra Forsvaret og Politiet p? Oslo Lufthavn. Lufthavnen vil sammen med alle akt?rer i luftfarten jobbe for at trafikken skal g? som normalt. Det kan forekomme mindre forsinkelser p? enkelte tidspunkter, og vi ber de reisende om forst?else for dette. Det er viktig at alle m?ter opp til vanlig tid, og at alle f?lger henvisninger og informasjon gitt av Politi, Forsvaret eller Oslo Lufthavn. Hold deg ogs? orientert om din egen reise gjennom ditt flyselskap.
– Det er viktig at beredskapen rundt lufthavnen testes, og vi skal gj?re alt vi kan for at det blir en bra ?velse. Samtidig legger Oslo Lufthavn opp til en normal trafikkavvikling, sier pressesjef i Oslo Lufthavn, Vegar Gystad.
Sp?rsm?l vedr?rende ?velse Tyr rettes til ?velsens pressesenter p? telefon: 488 82 836.
Sp?rsm?l knyttet til trafikksituasjonen p? Oslo Lufthavn rettes til OSLs pressetelefon: 918 15 614.

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 21 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy