Reiser

Markerer viktig milep?l i utbyggingsprosjektet

29-05-2013 09:00 Oslo Lufthavn AS Torsdag 30. mai markeres den st?rste milep?len i utbyggingsprosjektet p? Oslo Lufthavn f?r ferdigstillelse i 2017.

Torsdag 30. mai markeres den st?rste milep?len i utbyggingsprosjektet p? Oslo Lufthavn f?r ferdigstillelse i 2017.

Fem gater i Terminalen blir stengt, internveier legges om, nye taksebaner ?pnes, nye fjernoppstillingsplasser for flyene tas i bruk. For passasjerene v?re vil dette bety noe mer bussing frem mot 2017, spesielt p? utland, men ellers vil reisen g? som normalt.
Snart halvveis i byggeprosjektet
– Dette er den st?rste milep?len s? langt i utbyggingsprosjektet og vi er faktisk ferdig med f?rti prosent av byggearbeidene, sier administrerende direkt?r ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.
Torsdag tas de nye taksebanene i bruk, n?r man begynner ? bygge Pir Nord i omr?det der flyene tidligere har takset. I tillegg stenges fem gater (28, 30, 32, 34 og 36) for ? gj?re plass til byggearbeidene. Dette betyr at passasjerer som reiser utenlands i ?kt grad vil oppleve ? bli busset til nye fjernoppstillingsplasser.
– Det vil bli mer bussing frem mot ?pningen i 2017 og i den forbindelse har vi utvidet bussloungen i utenlandsterminalen som vi h?per passasjerene vil f? glede av. Mer bussing er en midlertidlig konsekvens av utbyggingen og vi h?per p? passasjerenes forst?else i byggeperioden, sier Nilsen.
Nye sikkerhetssluser
I l?pet av juni vil det ogs? ?pnes tre nye sikkerhetssluser og som et pr?veprosjekt en egen sikkerhetssluse for familer. Dette gj?res for ? redusere k?er og for at passasjerene skal f? en best mulig opplevelse n?r de reiser via Oslo Lufthavn.
– Vi jobber kontinuerlig for ? legge best mulig til rette for kundene v?re og derfor er det ekstra hyggelig ? kunne ?pne nye sikkerhetssluser f?r sommertrafikken tiltar. Vi er regner med at sikkerhetsslusen for familer blir veldig popul?r, avslutter Nilsen.
Ved siden av nye sikkerhetssluser og ?pningen av ny flyside blir ogs? en ny tollsluse ?pnet. De siste ukene har det v?rt byggeaktivitet i tollomr?det ved ankomsthallen, men i l?pet av kort til vil dette opph?re og en ny tollsluse st? ferdig.
Omleggingen i m?nedsskiftet mai/juni vil kunne medf?re noen mindre restriksjoner p? antall ankomster per time, men det er ikke ventet ? gi konsekvenser for de reisende.
Oslo Lufthavn utvider og ?ker kapasiteten og i l?pet av 2017 ?pner en ny pir med blant annet 21 oppstillingsplasser for fly og nytt bagasjeanlegg.

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
Vedlagte filer
Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy