Flytrafikk

Lovstridig bonusforbud hindrer fri konkurranse

24-10-2012 20:20 SAS Med dagens vedtak om fortsatt forlengelse av det unike bonusforbudet i Norge g?r myndighetene inn for fortsatt favorisering av Norwegian. Flyselskapet har som eneste flyselskap i hele verden f?tt konkurransebeskyttelse mot andre selskapers fordelsprogram. Dette forbudet var ment som f?dselshjelp, men i dag er Norwegian dominerende akt?r p? flere ruter i Norge og godt nok rustet til konkurranse.

Med dagens vedtak om fortsatt forlengelse av det unike bonusforbudet i Norge g?r myndighetene inn for fortsatt favorisering av Norwegian. Flyselskapet har som eneste flyselskap i hele verden f?tt konkurransebeskyttelse mot andre selskapers fordelsprogram. Dette forbudet var ment som f?dselshjelp, men i dag er Norwegian dominerende akt?r p? flere ruter i Norge og godt nok rustet til konkurranse.
– Konkurranseregler skal beskytte konkurransen, ikke konkurrenter, sier Eivind Roald, Konserndirekt?r for salg og marked i SAS. Han er sv?rt kritisk til myndighetenes beslutning som ensidig st?tter opp om en lavprismodell med en rekke (skjulte) gebyrer.
– SAS er et fullserviceselskap som ?nsker ? konkurrere med hele sin forretningsmodell. Vi vil, i tillegg til pris, gjerne konkurrere enda mer p? kvalitet og gode servijenester ogs? i Norge, sier Eivind Roald, som har blitt m?tt med p?stander om at en opphevelse av bonusforbudet ville ha gitt dyrere flypriser.
– Den samme prisutviklingen som vi har hatt i Norge de siste ?rene har ogs? skjedd ellers i verden hvor EuroBonus, og alle andre fordelsprogram, f?r v?re en del av de normale konkurransevirkemidlene selskapene i mellom, sier Roald. – Heller ikke Konkurransetilsynets grundige unders?kelse kunne p?vise pris?kning som f?lge av fordelsprogram. Billige flybilletter finnes over alt – ogs? n?r du flyr utenfor Norge!
Eivind Roald er kritisk til at Norwegians trusler om ? legge ned ruter i distriktene trolig har bidratt til en opprettholdelse av bonusforbudet.
– Det er overkapasitet p? grunn av stadig st?rre fly med flere seter, som skal fylles for enhver pris, som reduserer antallet frekvenser og ruter p? marginale flystrekninger i Norge, sier Eivind Roald.
Konkurransetilsynets anbefaling identifiserer strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim som “robuste” nok. Dette betyr at de erkjenner at hele hjemmelsgrunnlaget for bonusforbudet p? disse strekningene ikke eksisterer lenger. I f?lge ESA er det s?rnorske bonusforbudet lovstridig.
SAS vil bruke noen dager p? ? vurdere hvordan selskapet vil forholde seg til situasjonen med forlengelse av bonusforbudet p? innenriks flyreiser i Norge.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Knut Morten Johansen, informasjonssjef i Norge:
Telefon: 95719211 og e-mail: [email protected]

SAS er Skandinavias ledende flyselskap (http://www.sas.no ) med daglige avganger til destinasjoner (http://www.sas.se/resmal/) i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance? og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisem?l verden over i 190 land. For mer informasjon, bes?k www.sas.no
www.twitter.com/SAS og www.facebook.com/SAS

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy