Reiser

Hold deg p? veien i sommer

04-07-2013 07:00 Storebrand En kollisjon i utlandet kan skape uventet hodebry for norske bileiere. ? V?r oppmerksom p? at dekningene kan v?re annerledes hvis en kollisjon finner sted utandet, sier forsikringsselskap.

En kollisjon i utlandet kan skape uventet hodebry for norske bileiere. ? V?r oppmerksom p? at dekningene kan v?re annerledes hvis en kollisjon finner sted utandet, sier forsikringsselskap.
For de aller fleste blir ?rets bilferie av den hyggelige sorten, men skulle du kollidere, er det fint ? vite hvilke rettigheter du har.
– Hovedregelen er at dersom ulykken inntreffer med norskregistrert bil i utlandet, gjelder de vanlige norske erstatningsreglene. Blir du derimot skadd i leiebil i utlandet, kan du ikke regne med en trafikkskadeerstatning p? norsk niv?, forteller Hanne Gudding, informasjonssjef i Storebrand.

Viktig med ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er obligatorisk i Norge, men ikke i alle andre land. Det betyr at du kan st? uten erstatning ved en eventuell ulykke, dersom ikke en annen kan gj?res ansvarlig for skaden. I de tilfellene kan du risikere ? m?tte betale store summer til noen du for eksempel har kj?rt p?.

– Pass derfor p? at du tegner ansvarsforsikring p? leiebilen. Hos de store seri?se utleiefirmaene er dette ofte inkludert, men ikke alltid hos mindre ukjente og billigere utleiefirma, sier Gudding.

S?rg for ? ha full kasko
I tillegg til ansvarsforsikring b?r du ogs? sjekke om det inng?r fullstendig kaskodekning i forsikringen fra utleieselskapet. Hvis ikke risikerer du ? m?tte punge ut deler av en st?rre kaskoskade selv. Sjekk ogs? hvor h?y egenandelen er, og tegn eventuelt ekstra forsikring med bortfall eller reduksjon av egenandelen.
Hva gj?r du om du kolliderer i utlandet?
Sammen med den andre parten fyller dere ut den standardiserte europeiske skademeldingen. Skjemaet b?r fylles ut p? skadestedet og s?rg for at b?de du og din motpart sammen fyller ut forsiden av skademeldingen og undertegner den.
Underskriftene viser at dere har fylt ut forsiden i fellesskap og at du aksepterer de opplysningene som der fremkommer, men det har ingenting med skyldsp?rsm?let ? gj?re. Er det uenighet om de faktiske forhold som omhandles p? forsiden, kan forbehold skrives i skisseruten.
Husk ? f? med:
? Det utenlandske kj?ret?yets registreringsnummer og i hvilket land det kommer fra
? Opplysninger om hvor det utenlandske kj?ret?yet er forsikret
? L?penummeret p? motpartens Gr?nne kort, hvis slikt foreligger eller be helst om en kopi av det.
– Opplysningene om den utenlandske bilen og dens forsikringsforhold er viktig for at ditt forsikringsselskap skal kunne kreve sine utlegg tilbake, dersom den annen part er ansvarlig, sier Gudding. – Hvis ikke kan du risikere bonustap selv om du ikke er ansvarlig for kollisjonen.

Husk Gr?nt kort:
Ta med deg Gr?nt kort selv om det strengt tatt ikke er p?budt. Erfaringsmessig viser det seg at de fleste trafikkskadesituasjoner lettere l?ser seg n?r du kan framvise Gr?nt kort. Du f?r tilsendt Gr?nt kort kostnadsfritt ved henvendelse til forsikringsselskapet ditt f?r utreise.
Her kan du se hvilke land som krever gr?nt kort:
http://www.tff.no/no/hoved/forside/gront-kort/

Gode r?d for ? unng? uhell p? bilferien:
F?r kj?returen:
* Hvis du kan, unng? ? starte ferien p? en utfartsdag
* Ta en sjekk av bilen f?r avreise
* Pakk riktig – tung bagasje b?r ligge nederst for riktig tyngdepunkt i bilen
* Unng? l?se gjenstander og bagasje i bilen
* Ha med reservehjul, varseltrekant, refleksvest og evt. kjetting/gripetak
* Ha med nok mat og drikke
* Ha med aktiviteter til barna
Mens du er p? veien:
* Ikke stress dersom du sitter i k?
* Ta regelmessige pauser
* Er dere flere i bilen, bytt p? ? kj?re
* Unng? forbikj?ringer
* Ved eventuelle omkj?ringer, f?lg den anbefalte ruten. Selv om dette i enkelte tilfeller medf?rer lengre reisevei, er det bedre enn ? st? fast i k?.
* Ved motorhavari, ring ditt forsikringsselskap eller alarmsentralen forsikringsselskapet bruker

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy