Turisme

Gokstad i et nytt lys. Handelsplassen p? Heimdal

06-02-2014 07:30 CET Vestfoldmuseene S?ndag 9. februar kl. 13.00 Sted: R?de Kors-huset i Sandefjord Gratis inngang Gokstad i et nytt lys Handelsplassen p? Heimdal ved Anne Doksr?d, arkeolog ved Midgard historiske senter

S?ndag 9. februar kl. 13.00
Sted: R?de Kors-huset i Sandefjord
Gratis inngang
Gokstad i et nytt lys
Handelsplassen p? Heimdal
ved Anne Doksr?d, arkeolog ved Midgard historiske senter
Hvem var egentlig Gokstadmannen? Hvor mye vet vi om samtiden han levde i? Hvordan brukte menneskene landskapet rundt Gokstadhaugen i vikingtid? Dette er bare noen av sp?rsm?lene forskerne har stilt seg n?r de har pr?vd ? finne nye svar p? Gokstadhaugens hemmeligheter.
I 2011 og 2012 har det foreg?tt omfattende unders?kelser og utgravninger i omr?det rundt Gokstadhaugen, og resultatet har blant annet v?rt oppdagelsen av en hittil ukjent handelsplass fra vikingtiden p? Heimdal, bare 300 meter s?r for haugen! Der ble det p?vist et st?rre system av husgr?fter. Over 1000 gjenstander er gravd frem, deriblant vektlodd, oppklipte mynter og s?lvstykker, som alle er typiske for hva man kan forvente ? finne p? en handelsplass. Det er ogs? spor etter finsmedaktiviteter i form av barrer, smeltedigler og st?peformer, i tillegg til produksjon av, og handel med, perler og rav.
Anne Doksr?d har ledet formidlingsarbeidet i prosjektet ?Gokstad revitalisert? i 2012/2013. Hun vil fortelle om oppdagelsene p? Gokstad og Heimdal og videre forsknings- og formidlingsplaner for omr?det.
Bildetekst:
Foto: Kirsten Helgeland/KHM/Midgard historiske senter
Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

A to już wiesz?  Liverpoolfeber midt under fotball-VM

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy