Reiser

Forsvarssektoren velger Avis

Forsvarssektoren velger Avis
24-06-2013 12:49 RAC Group AS RAC Holding AS, som eier rettighetene til drift av Avis og Budget Bilutleie i Skandinavia og Island, har vunnet en anbudskonkurranse om ? levere leiebiltjenester til det norske forsvaret.

RAC Holding AS, som eier rettighetene til drift av Avis og Budget Bilutleie i Skandinavia og Island, har vunnet en anbudskonkurranse om ? levere leiebiltjenester til det norske forsvaret.
?Overenskomsten med Forsvarssektoren er en betydningsfull avtale for oss. Vi vant fordi vi kunne tilby best pris, sier norgessjef Anders Tveit i Avis.
Kontraktsperioden er p? to ?r med opsjon p? ytterligere 12 m?neder som kan forlenges to ganger, og er verdt mange millioner kroner.
Flere utleiebiler til alle
Avtalen med Forsvaret er s? omfattende at Avis og Budget vil ?ke kapasiteten p? sine utleiestasjoner.
?Det at vi ?ker utleiekapasiteten gj?r at vi kommer til ? bli enda mer konkurransedyktige for ogs? v?re andre kunder, sier Tveit.
RAC vokser videre
Avtalen med Forsvarssektoren er nok et bevis p? at RAC Holding AS vinner markedsandeler innen bilutleie. I tillegg arbeider selskapet med ? samle bilrelaterte virksomheter i et nasjonalt nettverk. Som et ledd i denne satsingen kj?pte RAC tidligere i ?r opp Dekk1-kjeden og 51 prosent av bilglasskjeden Steinspruten Bilglass. I f?rste omgang er det identifisert ti byer som vil prioriteres for etableringer av bilglasskjeden allerede i 2013.
?Avis og Budget har et stort nettverk og sterke posisjoner som sammen med nyervervelsene gir en sv?rt god og kundeorientert kombinasjon, sier norgessjef Anders Tveit i Avis.
Fakta om RAC

Eier og drifter Avis & Budget Bilutleie i Danmark, Sverige, Island og Norge
Omsetter for NOK 1.5 milliarder i bilutleie
Markedsleder i Norge og 2. plass i Sverige, Danmark og Island
500 utleiekontorer fordelt p? fire nordiske land
Eier Dekk1-kjeden med NOK 340 millioner i omsetning
Eier 52 prosent av bilglasskjeden Steinspruten Bilglass

A to już wiesz?  14 omkom p? veiene i juni

Om Avis
Avis Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapet RAC Holding AS.Totalt har virksomheten en fl?te p? ca. 15 000 biler, der ca. 8 000 biler er fordelt p? egeneide utleiekontorer, og ca. 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regions dekkende nettverk av franchisekontorer.Totalt st?r utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning p? NOK 1,4 milliarder.

Vedlagte filer
PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy