Turisme

Foredrag med Tore Frost

21-07-2014 08:00 Vestfoldmuseene Velkommen til foredrag med filosofen Tore Frost 28.juli 2014 kl. 13.00

Velkommen til foredrag med filosofen Tore Frost: Den russiske filmregiss?ren Andrej Tarkovskijs filmepos om den russiske nasjonalhelgen Andrej Roubljov, en sentral inspirasjonskilde for Ulf Nilsens kunst.
Foredraget er inkludert i inngangsbilletten!

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

A to już wiesz?  Nordmenn har r?mt landet tross deilig sommerv?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy