Turisme

Clarion Hotel er Europas f?rste palmeoljefrie hotellkjede

Clarion Hotel er Europas f?rste palmeoljefrie hotellkjede
06-05-2014 15:05 Clarion Hotel Clarion Hotel har gjort restaurant og serveringstilbudet ved samtlige 23 hoteller i Norden palmeoljefrie. Grunnen er den stadig mer omfattende hogsten og ?deleggelsen av regnskog som fremstillingen av palmeolje f?rer til.

Clarion Hotel har gjort restaurant og serveringstilbudet ved samtlige 23 hoteller i Norden
palmeoljefrie. Grunnen er den stadig mer omfattende hogsten og ?deleggelsen av
regnskog som fremstillingen av palmeolje f?rer til.
? Vi kan ikke med god samvittighet tilby hotellgjestene v?re mat som er fremstilt av produkter som bidrar til at regnskogen hogges ned og at mennesker tvinges bort fra hjemmene sine, sier Katalin Paldeak som er konserndirekt?r for Clarion Hotel i Norden.
Ettersp?rselen etter palmeolje p? verdensbasis ?ker betydelig og f?rer til at regnskogen hogges ned for ? gi plass til st?rre og flere palmeoljeplantasjer. Denne hogsten har skapt en ?kning av de allerede store globale problemene som drivhuseffekten, ?deleggelse av dyreliv og krenking av menneskerettigheter. Bare i Indonesia er det i dag 663 ul?ste sosiale konflikter mellom de som er rammet i disse omr?dene og produsentene.
? Frem til vi kan v?re sikre p? at palmeoljen som leveres er fremstilt p? en b?rekraftig m?te, drar vi i n?dbremsen og fjerner den fra restaurantene, fra salgsvarene v?re og fra minibarene, sier Katalin Paldeak.
Clarion Hotel har i l?pet av flere ?r fulgt problematikken n?r det gjelder palmeolje og sett de uheldige konsekvensene av fremstillingen i fremfor alt Indonesia og Malaysia.
? Vi ser tydelig den negative utviklingen som har rammet de utsatte omr?dene. Der det for f? ?r siden fantes fantastiske regnskoger, hjem for b?de mennesker og dyr og et rikt planteliv er det n? bare nedhogde, d?de omr?der. Situasjonen har aldri v?rt mer akutt enn i dag og Clarion Hotel g?r til et viktig skritt ved ? bli palmeoljefrie. Jeg h?per virkelig at flere tar ansvar og gj?r som oss, sier Katalin Paldeak.
Arbeidet med ? bli palmeoljefrie har p?g?tt i snart ett ?r og har v?rt en omfattende prosess. Palmeoljen kamufleres i innholdsfortegnelsen p? matvarene under benevnelsen vegetabilske oljer. Dette har f?rt til en detektivjobb der hver eneste vare er blitt gransket i samarbeid med leverand?rer og ofte produsenter for ? identifisere hvilke som inneholder palmeolje. Denne m?ysommelige prosessen har f?rt til ?kt kunnskap b?de hos Clarion Hotel og leverand?rene. Kunnskap som Clarion n? vil dele med andre.
? At Clarion Hotel er palmeoljefritt er viktig og et skritt p? veien, men vi gj?r jo dette fordi vi vil se en forandring i de utsatte omr?dene. Derfor oppfordrer vi flere til ? gj?re som oss, og deler gjerne med oss av kunnskap og erfaringer til konkurrentene v?re. Hvis alle tar ansvar kan vi sammen bidra til stor forskjell for de som lever og bor i disse omr?dene, sier Katalin Paldeak.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Katalin Paldeak, konserndirekt?r Clarion Hotel, 070-926 73 53
Magnus Leidstedt, food & beverage controller Clarion Hotel, 070-733 97 79
Clarion Hotel er levende m?teplasser, med sentral beliggenhet, for forretnings-, konferanse og fritidsreisende. Clarion Hotel er av Grand Travel Awards k?ret til Sveriges beste hotellkjede 5 ?r p? rad. Clarion Hotel er en del av Nordic Choice Hotels. Mer informasjon om Clarion Hotel finnes p? www.choice.no/clarion

A to już wiesz?  Ny markedssjef i Tyrkiareiser

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy