Turisme

Ansikt til Ansikt ? Morten Krogvold i samtale med Ulf Nilsen

24-06-2014 12:30 Vestfoldmuseene

Haugar Kunstmuseum inviterer:
Ansikt til Ansikt ? Morten Krogvold i samtale med Ulf Nilsen.
Torsdag 26 juni kl 19.00.

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Nord-Jarlsbergmuseene (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

A to już wiesz?  TAC jr i Oslo Vinterpark 15. desember - Vinterlek, underholdning og ?kologisk mat til barn og foreldre

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy