Tag Archives: Nestegard Seniorr

Samferdselsdepartementet: 21 000 flybevegelser p? Moss Lufthavn Rygge

Samferdselsdepartementet: 21 000 flybevegelser p? Moss Lufthavn Rygge

Samferdselsdepartementet har foretatt en fornyet vurdering av konsesjonssaken for Moss Lufthavn Rygge og vil tillate inntil 21 000 kommersielle flybevegelser per ?r. Dette taket vil bli en del av selve konsesjonen. Departementet har kommet til at dette vil gi rom for at Moss Lufthavn Rygge kan utvikle seg til en flyplass som p?…
Top