Reiser articles

Veidekke bygger vindm?llepark i Berlev?g

Veidekke Entrepren?r AS har f?tt i oppdrag av Varanger Kraft om bygging av infrastruktur, fundamenter og trafobygg til Raggovidda vindkraftverk i Finmark. Oppdraget er verdt ca 120 millioner kroner ekskl. mva. Veidekke skal prosjektere og bygge infrastruktur for anlegget, noe som inkluderer 9 kilometer adkomstvei til vindm?lleparken, ca 12 kilometer interne veier, oppstillingsplasser, kabelgr?fter og fundamenter for 15 vindm?lleturbiner.…

Uvanlig sterk passasjervekst for Norwegian i april

Norwegian fikk en uvanlig h?y passasjervekst i april, takket v?re ?pningen av to nye baser i England og Spania, og oppstart av en rekke nye ruter. Over 1,7 millioner passasjerer fl?y med Norwegian denne m?neden. Det er 364 986 flere enn samme periode i fjor, en ?kning p?…
Top