Samferdselsdepartementet: 21 000 flybevegelser p? Moss Lufthavn Rygge

Samferdselsdepartementet har foretatt en fornyet vurdering av konsesjonssaken for Moss Lufthavn Rygge og vil tillate inntil 21 000 kommersielle flybevegelser per ?r. Dette taket vil bli en del av selve konsesjonen.
Departementet har kommet til at dette vil gi rom for at Moss Lufthavn Rygge kan utvikle seg til en flyplass som p? en god m?te kan ivareta regionens behov for flyforbindelser.
Samferdselsdepartementet vil vurdere ulike tiltak for ? sikre at en videre vekst p? Moss Lufthavn Rygge ikke svekker muligheten til ? opprettholde et desentralisert flyplasstilbud innenfor Avinor.
For mer informasjon – ta kontakt via:
Dag H. Nestegard
Seniorr?dgiver
Kommunikasjonsavdelingen
Samferdselsdepartementet
Telefon: 22 24 81 52
Mobil: 481 70 209
E-post: [email protected]

Authors

Related posts

Top